WIE IS HIJ TOCH?

Een eigentijds audiovisueel gebeuren in digitale multivisie

Een ontdekkingstocht doorheen het leven en de boodschap van Jezus van Nazareth naar ieder mens, geďnterpreteerd en geactualiseerd naar onze tijd toe.

Ontstaan

Robert Kino, stichter en bezieler van Eigentijdse Jeugd, nu Don Bosco Experience, vertrouwde ons zijn programma “Jezus, daar gaat God” toe.

De Korenaar heeft dit programma met heel veel dank aanvaard en het in een nieuwe regie en vormgeving herwerkt.

De Korenaar hoopt dit programma, als een evangelisatieproject, op aanvraag te brengen in zalen en kerken. Het is ook zeer geschikt voor geloofsdagen, startdagen enz.

Scenario

Vanuit de vraag “Wie is Hij toch?” (Marcus 4, 41) vragen wij ons af of Jezus van Nazareth nog iets te betekenen heeft in onze tijd.

Is Zijn boodschap na 2000 jaar achterhaald, afgeschreven, uitgehold of kan zij de hedendaagse mens nog begeesteren, inspireren?

We beginnen dan ook met onze zoektocht doorheen de ogen van de hedendaagse mens die op zoek gaat naar zichzelf,  zijn oorsprong en zijn doel. Hij vermoedt of ervaart dat God spreekt door de stem van het geweten, een vergevend gebaar, de rust of onrust van zijn hart, in hoop en verdriet, in een ontwakende liefde, een onverwachte gebeurtenis….

In Jezus wordt God zichtbaar, voelbaar, hoorbaar. Zijn boodschap van liefde en hoop, van bevrijding en barmhartigheid wordt in Hem concreet.

De toeschouwer wordt geconfronteerd met zijn persoonlijk leven van waaruit hij keuzes moet maken. Het evangelie is geen geschiedenisboek, maar een levensleerboek dat ons heel persoonlijk aanspreekt.

Techniek

Deze audiovisuele evocatie wordt gebracht op een scherm van 9 meter breedte op 2 meter hoogte. De digitale projectie, die bestaat uit een professionele beeld- en videomontage neemt ons mee naar Israël, het land waar Hij leefde en rondtrok en wordt geactualiseerd met beelden uit onze tijd.

De 10 songs die voor dit programma zijn opgenomen worden geďnterpreteerd op het podium. De talrijke licht- en sfeereffecten brengen deze evocatie in reliëf.