ORGANISATOREN - VOORWAARDEN
 

 

A. Waarvoor wij zullen zorgen

   
n Ontwerp en samenstelling van het programma: tekst, muziek, zang-, -film-, video- en klankmontage.
   
n Technische installatie:
     - geluidsversterking
     - digitale videoprojectoren
     - lichttafel
     - monitoren
     - volgspot
     - lichtprojectoren
     - effectprojectoren
     - ....
   
n Decor:
     - Multiscreen diascherm 9 meter breed op 2 meter hoogte
     - Rekwisieten
   
n Opstellen van de installatie: minimum 2 uur met 4 medewerkers
   
n Brengen van het programma: 95 minuten met 3 medewerkers
   
n 20 affiches
   

B. Waarvoor de organisator zorgt:

   
n Een goed verduisterde zaal of kerk.
   
n Een proper, leeg en stevig podium om het decor en diascherm op te bouwen minstens 9,50 m. breed en 3 meter diep  met een hoogte van minimum 3,5 meter tussen podium en plafond (hoogte diascherm) 
   
n 4 tafels om de bedieningsinstallatie op te plaatsen.
   
n De organisatie van het programma: kaartenverkoop, bekendmaking via pers, klaarzetten van de zitplaatsen... 
   
n Minimum zes personen om VOOR en NA de evocatie de installatie te helpen lossen, monteren, demonteren en in de wagens te laden. Indien de zaal zich bevindt op een verdiep, dan zal dit op het contract worden vermeld en zijn er 4 personen extra nodig om te helpen.
   
   

C. Hoe verloopt de dag van de opvoering?

   
n 3 à 4 uur voor de aanvang van de voorstelling komen wij aan met het materiaal.Het juiste uur wordt u per telefoon, fax of e-mail minstens één  week op voorhand  meegedeeld.
   
n De organisator houdt vlakbij de ingang van de kerk of zaal voldoende parkeerplaatsen vrij. Minimaal voor 2 personenwagens en 1 vrachtwagen.
   
n Bij onze aankomst dient de zaal of kerk en het podium reeds vrij te zijn,  zodat wij onmiddellijk met de opstelling van de installatie kunnen beginnen.
De elektriciteitsvoorziening moet voorhanden zijn en  degelijk uitgetest zijn.
   
n Bij aankomst wordt onmiddellijk begonnen met het lossen van de wagens door onze medewerkers en de 4 vrijwilligers, aangeduid door de organisatoren. 
   
n Iemand, door de organisator verantwoordelijk gesteld voor de elektriciteit, is ter beschikking zowel tijdens de opbouw als tijdens de voorstelling. Hij is op de hoogte van de elektrische infrastructuur en de bediening ervan. In geval van problemen met de elektriciteit is hij bevoegd om met de nodige kennis van zaken de verantwoordelijkheid te nemen over de nodige beslissingen en technische ingrepen.
   
n De vrijwilligers helpen onze medewerkers om het  scherm op te stellen. Daarna zijn de vrijwilligers vrij, en kunnen zij zich met de plaatselijke organisatie bezighouden.
   
n Na de nodige testen kan de zaal of kerk geopend worden voor het publiek (ongeveer 40 minuten voor het geplande aanvangsuur). 
   
n De organisator zorgt voor de plaatsing van de stoelen en de eventuele voorbehouden plaatsen. 
   
n De organisator of een afgevaardigde verwelkomt voor de voorstelling het publiek.
   
n Er wordt iemand verantwoordelijk gesteld voor het doven van de lampen. 
   
n Het programma vangt aan zonder pauze. 
   
n Er wordt iemand verantwoordelijk gesteld voor het aansteken van de verlichting na de voorstelling, dit in samenspraak met onze technische ploeg.
   
n De organisator wenst na de voorstelling de aanwezigen een goede thuiskomst.
   
n De organisator zorgt ervoor dat er mogelijkheid is om de CD met de liederen uit het programma te koop aan te bieden, daartoe is een tafel voldoende, wij zorgen voor de verkoop. 
   

Direct na de voorstelling beginnen de vrijwilligers samen met onze medewerkers aan het demonteren van de toestellen en het inladen van de wagens.