VOORSTELLING - MISSIE

Onze groep voor religieuze animatie DE KORENAAR uit Oudenaarde is sinds 1976 actief om op een hedendaagse en herkenbare manier mee te werken aan de Nieuwe Evangelisatie in Vlaanderen.

Ons werkterrein ligt in het realiseren en produceren van religieuze audiovisuele programma’s voor parochies en verenigingen.

Deze programma’s worden telkens op verplaatsing gebracht in een zaal of een goed verduisterde kerk.

Wij hebben reeds onze medewerking verleend aan talrijk verschillende activiteiten zoals de Vlaamse kerkdagen, liturgische congressen, geloofsdagen in scholen en parochies, bezinningsdagen, startdagen, enz.

Van onze vorige programma’s “Zijn Levend Testament”,  “Wie zegt gij dat Ik ben?” en “Ik heb je hard nodig” zijn meer dan 250 voorstellingen gegeven. De werking van onze groep is in geen enkel opzicht commercieel gericht, daar alle leden op vrijwillige basis meewerken.